Ankizy
Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny momba ny fitaizana ankizy ao an-tokantrano

Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny momba ny fitaizana ankizy ao an-tokantrano

“Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza ! …” Ohab 22:6

Ampandraiso anjara amin’ ny fotoam-bavaka fanao ao an-tokantrano ny zaza na ny ankizy mba ho zatra mifandray amin’ Andriamanitra.

Azonao andramana ary ireto torohevitra ireto :

  • Mifandimby ny tsirairay ao amin’ ny fianakaviana mamaky ny tenin’ Andriamanitra.
  • Mifampizara izay zavatra azo tamin’ny fandinihana ny tenin’Andriamanitra.
  • Mifampitantana rehefa mivavaka ho mariky ny fiombonan’ aina.
  • Misy iray mivavaka dia mamerina ny fehezanteny voalazany  ny rehetra.
Andao rankizy hilalao a!

Andao rankizy hilalao a!

Ankamantatra 

Inona ary izany ô?

  • Izaho no boky be toko indrindra ao amin’ ny testamenta taloha, litera enina no mandrafitra ny anarako. fake watches
  • Izaho kosa tsy manana afa-tsy toko iray ary litera enina koa no mandrafitra ny anarako, ao amin’ ny testamenta taloha koa no misy ahy.

 

 Tadiavo ao anatin’ny baiboly!

Ao amin’ ny filazantsaran’i Marka toko voalohany, omeo ny andininy misy ity ampahan-tsoratra masina ity: Faux watches

“… Jesosy ny Filazantsaran’ Andriamanitra.”