2. février, 2013Fiainam-panahy, slider-home, vaovao Commentaires fermés sur Asa 1:8
article-image

Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo,… : Ny Tompo efa nifidy antsika ho vavolombelony ka maniraka antsika ho amin’izao tontolo izao hitory ny filazantsaran’ny fahasoavany. Eo anilantsika hatrany Jesoa Kristy na aiza na aiza alehantsika koa samia mahefa be mandrakariva amin’ny asany.