14. avril, 2013Hetsika Commentaires fermés sur Thermos
article-image

Fitsitsiana mihantra amin’ny aty vilany sy poketra

miandahy miam-bavy ny fanamboarana ny " thermos"

miandahy miam-bavy ny fanamboarana ny  » thermos »

Mahay ny zava-drehetra tokoa ny mino. Porofon’izany  ny zavabitan’i Mr Noely, zanaky ny fiangonana Fjkm Ambohipo tao amin’ny sampana STK, sokajy Sofafa. Tsy teknisiana na injeniera (ingénieur agronome) na koa  mpikaroka( chercheur) momba ny fambolena sy fiompiana izy fa ny taranja Siansa no nianarany teny amin’ny anjerimanontolo saingy tsy sakana velively izany rehefa niainany ny tenin’Andriamanitra.Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Genesisy 1, 2 “Ary Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano” notoriana taminy teto amin’ny Zoara Fanantenana fony izy mbola mpianatra no nampihariny ka nahavitany voka-pikarohana manova ny fiainan’ny daholobe. Manambara ny herin’ny Fanahy Masina izay manome angovo tsy takatry saina io andinin-tsoratra masina io. “Any amin’ny Genesisy 1 and 4 vao nohariana ny masoandro, loharom-panazavana sy hafanana iainantsika. Mbola tsy nisy anefa izany eto izany hoe ny herin’ny Fanahy masina no manome ny angovo   ”araka ny fanazavan’i pasitera Rakotobe Rajaomanjato Doda Herisoa. Dia izay fitrandrahana sy ny fifehezana ny angovo izay no fototra niaingan’i Mr Noely ka namoronany ny “thermos” fandrahoana sakafo vita amin’ny akora misy manerana ny nosy sady zakan’ny fahefamividin’ny besinimaro ihany koa.

Amin’ny maha olon’ny finoana an’i Mr Noely dia tsy nazoniny ho azy samirery ilay fahaizamanao fa zarainy maimaimpoana amin’ny olon-drehetra. Voalohany amin’izany ireo tantsaha mpiara miasa sy ireo mpianany ao amin’ny ivotoerana iray any Vohipeno manofana momba ny fambolena sy fiompiana miankina amin’ny fiangonana Loteriana. Nampianariny ny fanamboarana ilay fitaovam-pitsitsiana koa ny Fiangonana Ambohipo ny sabotsy 06 aprily tontolo andro. replicas de relojes

1.Fitaovana ilaina

–          gony lehibe 2

–          sobika 1 manana savaivo 45 sm raha vilany 34 , 50 sm kosa raha vilany 36

–          fanjaibe sy hety miaraka amin’ny rofia na tady

–          mololo na poti-damba na potika “éponge” iray gony atao sesika

2.Fomba fanamboarana ny “thermos”

Dingana voalohany

Alaina ny gony 1 lehibe voalohany dia zaraina roa manaraka ny lavany. Apetaka amin’ny fisasahan’ny sobika izay efa nasiana sesika sahabo 10 sm ny ilany. Misafidy teboka 2 mifanandrify avy eo hametrahana “fixation”. Rehefa voazaitra sy voafatotra tsara ireo teboka ireo dia ampidirana makao afovoany sesika mba ahafahana manjaitra manodidina ilay sobika. Kendrena mba hihenjana tsara ilay gony. Marihina fa avy ao anatiny hatrany no manjaitra. www.expresssgiftz.com

Dingana faharoa

Rehefa vita fanambaniny dia fenoana sesika hatramin’ny vavany ny sisin’ilay gony ary atao mitovy fiparitany. Somary tsindrina mba hilentika. Rehefa feno ny manodidina dia velarina ilay gony ary sy aforitra. Raisina ny sisin’ilay gony dia zairina manodidina amin’izay. Asiana ambiny 2 na 3 sm ametrahana ny sarony. Vita izay ny “thermos”. https://www.buyrolexreplicawatchess.com/

Dingana fahatelo

Alaina ny gony faharoa dia zaraina 2. Aforitra 2 mitovy tsara ny ilany ary apetaka eo ambonin’ilay “thermos”. Henjanina tsara ilay gony ary faritana amin’ny “stylo” ny faritra manandrify ny vavan’ilay “thermos”. Mamela 2 sm aty ivelany rehefa manjaitra ilay faritra boribory. Asiana ambiny kely hampidirana ny sesika . Rehefa vita izay dia avadika ilay gony ary ampidirina amin’izay ny sesika. Kendrena mba hanana haavo 2 na 3 sm eo ity takotra ity mba afaka mitahiry hafanana tsara. Hidiana tanteraka amin’izay avy eo ilay gony. relojes imitacion

3. Fandrahoana

Hafanaina ny rano ka rehefa mahamay dia arotsaka ny vary. Raha vao mangotra-tokana dia esorina eo ambony fatana ny vilany ary ampidirina ao anatin’ilay thermos avy hatrany. Tsindrina zavatra mavesatra ilay sarony amin’ny voalohany sao tsy mipetraka tsara. Atsasak’adiny(30 minitra) aorian’io dia masaka ny vary ary azo aroso avy hatrany. Azo andrahoana lasopy, hanikotrana koa ity “thermos”. Manatombo fotsiny ny fotoana iketrahana azy eo ambony fatana mialoha ny hampidirana azy anaty “thermos”. Tena mahomby amin’ny mpanao hotely ity fitaovana ity noho izy mitsitsy arina na kitay. Marihina fa saribao 20 isa monja nampiasaina tamin’ity fandrahoana vary natao teto amin’ny Zoara fanantenana ity. Novoina avy hatrany ny afo isaky ny mangotraka ny vary. Hamainina ireo arina ireo avy eo ary mbola afaka nandrahoana in’efatra miantoana. Andramo ka izahao raha tsy nanatrika ilay fiofanana ianao.     

Tsy misy afatsy tombotsoa no azo amin’ny fampiasana ny “thermos”. Mihena ny arina ilaina, mihena araka izany ny vola lany mbamin’ ny fotoana lany amin’ny fandroan-tsakafo. Tsy resahana intsony ny fanalefahana ny fanimbana ny ala avadika ho arina. Tena fiovana mihantra amin’ny ativilany, ny poketra sy fiainana andavanandro mihitsy e. www.ReplicasCheapWatches.com