Latest Posts
Mitoria ny filazantsara

Mitoria ny filazantsara

«Ary hoy Izy taminy : Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra » Marka 16:15.

 

 

 

 

 

 

Rodorodom-piderana

Rodorodom-piderana

Fotoam-piderana lehibe no hatao ny Asabotsy 03 Aogositra tontolo andro miaraka amin’ny Tarika Rija Rasolondraibe eny amin’ny Coliseum Antsonjombe.

Araka ny lohateny nomena ity fotoana manokana ity hoe  « Rodorodom-piderana-Rodorodom-pitoriana-Vavaka hoan’ny tanindrazana », dia hisy fandaharam-potoana samihafa ao anatin’izany :

  • Hisy ny vavaka ho an’ireo faritra rehetra manerana ny Nosy
  • Hisy Tsiahy famintinana ireo Rodorodom-pitoriana natao tany amin’ny faritany sy fitondrana am-bavaka ny vokatry ny asa
  • Hisy ihany koa ny toriteny
  • Ny fiderana sy fitoriana moa dia hameno ny fotoana rehetra.

Koa samia ary mivonona sy mitaona ny hafa mba hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.

Tsy misy ny vidim-pidirana fa hisy ihany kosa ny fizarana tapakila izay raisina eny an-toerana mialohan’ny hidirana ao anatin’ny Coliseum.

 

Sampana Sekoly Alahady

Sampana Sekoly Alahady

 

Sampana Sekoly Alahady

Santa-bokatra sy santam-piaraha-miasa vaovao

Nakotrokotroka ny fankalazana ny santa-bokatry ny sampan Sekoy Alahady teto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo ny alahady 19 may lasa teo. Nifanindry indrindra ihany koa tamin’ny fankalazana ny pentekôsta izany. Ny tenin’ny Soratra Masina notsongaina tao amin’ny Filazantsara nosoran’I Jaona 21: 15-16-17 manao hoe:” Fahao ary ny ondriko, fahano ary ny ondrikelik.o” no nanompanana ny Fankalazana. Ny santa-bokatra dia fotoana ihany koa hitaizana ny Sekoly Alahady amin’ny fanompoana amin’ny alalan’ny fanolorana ny vokatra. Samy nanao izay ho afany tamin’ny fanoloran-tenany amin’ny alalan’ny vokatra ny ankizy tato amin’ny sampana. Nisy ny nitondra zavatra, izay navadika ho vola ary teo ihany koa no nitondra vola. Tamin’ny fony tokoa no nanaovan’ireo izany fanompoana izany. Nanohana ny sampana amin’ny fitaizana ireo ondrin’I Jesoa ny Fiangonana tamin’ny vokatra nataony.

Raha ny fanompoam-pivavahana lehibe no nanombohana ny tontolo andro maraina dia nisy kosa ny fampisehoana nokarakarain’ny Sampana ny alahady tokalandro. Nisy hatrany ny hafatra nampitaina nandritra izany rehetra izany. Ny tarika Menafify no nanafana ny fotoana. Teraka tamin’io ihany koa ny fiaraha-miasa vaovao ho an’ny tarika sy ny sampana. Amin’ny maha-tompom-pety ny sampana Sekoly alahady dia nanaingo ny fampisehoana tamin’ny alalan’ny dihy izy ireo. Afa-po na ny mpijery ny na ny mpihira. Fahombiazana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta teo ambany fiahian’I Jesoa Kristy. Naniry ny hiara-hiasa amin’ireto ondrikelin’I Jesoa ireto ny tarika Menafify amin’ny fampisehoana hataon’ny amin’ny manaraka.

Fanomanana fanadinana

Efa manomana ny fanadinana karakarain’ny foibe FJKM ny sampana Sekoly Alahady eto amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo. Ho fanomanana izany dia hisy ny fanadinana andrana hatao ny 09 Jiona ho avy izao. Raha tsy misy ny fiovana dia eo anelanelan’ny fanadinana BEPC sy BAC no hampanaovan’ny sampana Sekoly alahady foibe ny fanadinana.

Misy 800 eo ho eo ny Mpianatra Sekoly alahady eto amin’ny Fiangonana Zoara Fanantenana Ambohipo. Mila fanohanana izy ireo, araka ny baikon’ny Tompo hoe: “Fahano ary ny ondriko”.

 


Alahadin’ny Dorkasy Hafa mihitsy ny vehivavy kristiana

Alahadin’ny Dorkasy Hafa mihitsy ny vehivavy kristiana

Niavaka ny fanamarihana ny fetin’ny reny omaly teto anivon’ny FJKM Ambohipo. Nanao hetsika manokana momba izany ny sampana Dorkasy Ambohipo. Ny maraina aloha nikarakara Buvette,nahitana sakafo samihafa. Nisongadina ny nahandro vita amin’ny saonjo, izay tsy mahazatra loatra ny olona eo amin’ny fiainana andavan’andro. Nisy ihany koa ny fivarotana ireo karazana fanomezana azo atolotra ny reny, toy ny fitaovana fampiasa ao an-tokan-trano, ny voninkazo, ny taozavatra malagasy, kojakoja fampiasan’ny vehivavy, hatramin’ny vokatry ny tany isankarazany. Ny alahady tolak’andro kosa, nanao fampisehoana natsoina hoe « Live Dorkasy » ity sampana ity. Seho an-tsehatra nohiraina mivantana fa tsy natao playback toy ny fahita matetika amin’ny fampisehoana. Hirahira sy Dihy fiderana an’Andriamanitra,  nanaovana antso ho an’ny olona hanolo-tena ho an’Andriamanitra sy hanaraka ny asan’ny Dorakasy ihany koa.

Raha fintinina fohy mantsy ny asan’ny sampana Dorkasy, indrindra ny eto amin’ny FJKM Ambohipo, araka ny nampahafantarin’ny filohany, R/toa Rasoarimalala Emilienne na i Mme Kiki, dia miainga amin’ny teny fanevany ao @ Asa:9/36: « ….ary be ny asa soa sy fihantrana izay nataon’izany vehivavy (Dorkasy) izany ». Ankoatry ny asa fitoriana amin’ny maha-sampana azy eo anivon’ny fiangonana izany, dia mifantoka betsaka amin’ny asa sosialy ny sampana Dorkasy FJKM Ambohipo. Miara-miasa @ sampana rehetra eo anivon’ny fiangonana anefa ny sampana Dorkasy @ fanatanterahany izany. Misy ny fanadihadiana ara-tsosialy atao, ka miainga @ ireny no ahafantarana ny olona mila fanampiana, sy ny zavatra tena tadiavin’ny olona. Misy ny fanampiana ho an’ny mahantra eo anivon’ny fiangonana, izany hoe ho an’ny mpino manana karatra; misy ihany koa anefa ny ho an’ny tsy mpiangona ao, toy ireo fanampiana omena @ tranga na loza tampoka, na vonjy aina maika. Santionany @ izany ohatra ny fanadihadiana ara-tsosialy ataon’ny Dorkasy, ka ny biraom-piangonana sy ny pasitera no manapaka ny fanampiana tokony atao @ izany, toy ny vonjy voina, ny marary, na ny olona mila fandidiana maika ihany koa. Misy ihany koa ny fanadihadiana manokana rehefa alohan’ny noely ahafantarana ny filàn’ireo olona sahirana, ka manao rakitra zavatra ny mpino eto @ FJKM Ambohipo rehefa alahady mialoha ny krismasy. Ary dia zarain’ireo tsara sitrapo izany ny alatsinainy ampitson’iny. Ny FJKM Ambohipo moa ankehitrny efa miditra @ AGR (Activité Génératrice de Revenu) ihany koa. Hetsika natao ho fanampiana sy ho fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Izany hoe karazana fampindramam-bola tsy misy tambiny na zanany, miainga @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy ihany koa. Misy ihany koa ny Varin’i Jesoa, vary angonina @ mpino isaky ny alahady omena ny mahantra, na ireo tratry ny voina tampoka, ireny rehetra ireny dia mainga avy @ fanadihadiana ataon’ny sampana Dorkasy avokoa.

 

Akon’ny fankalazana faha 150 taona

Akon’ny fankalazana faha 150 taona

Sarimihetsika Magdalena

Tokony ho tamin’ny 5 ora hariva mahery no nandefasana ny sarimihetsika Magdalena teto amin’ny fiangonana ho tohin’ny fankalazana ny faha 150 taona. Tsy omby ny fiangonana raha jerena ny sary eto ambany.

 

 

Sarimihetsika Magdalena

Sarimihetsika Magdalena

Ny Sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe Magdalena afaka tamin’ny henatra dia voadika amin’ny teny malagasy amin’izao fotoana izao. Nahazo tombony manokana isika malagasy satria dikan-teny faha 100 maneran-tany izao vita izao mba hahafahan’ny rehetra mahazo tsara tantaran’i Magdalena. replica horloges

Ny Campus pour Christ Madagasikara no tompon’andraikitra eto an-toerana tamin’ny famokarana izany sarimihetsika izany. Ao anatin’ny fiaraha-miasan’ny fiangonana aminy dia hiarahana indray ny manapariaka sy mandefa azy amin’ny toerana maro eto Antananarivo Renivohitra ato anatin’ny vola vitsivitsy. https://www.dziwnezegarki.pl/

Ny Asabotsy 20 aprily izao dia halefa etsy amin’ny CCESCA Antanimena izany, mitohy eny Andavamamba.

Andraikitry ny Fiangonana Zoara Fanantenana Ambohipo kosa miaraka amin’ireo fiangonana sy fokontany maro manerana an’Antananrivo ny manohy azy araka ireo fandaharam-potoana homena tsy tapaka eto. www.allwatchtrade.ru реплики часов

Manomboka ny Asabotsy 20 arpily io ihany, ao anatin’ny fanombohana ny Rodorodom-pitoriana 2013 dia hanao fitoriana arahina fanentanana ny isan-tokantrano amin’ny fokontany Andohata penaka ireo kristiana avy amin’ny FJKM Andohatapenaka sy FJKM Ambohipo miaraka. Ny maraina manomboka amin’ny 8 ora ka hatramin’ny 12 ora atoandro no hanaovana izany. Amin’ny 3 ora tolakandro indray kosa no handefasana ny sarimihetsika ao amin’ny FJKM Andohatapenaka. https://www.kochamzegarki.pl/ repliki zegarkow

Ny Alahady 21 aprily amin’ny 5 ora hariva kosa dia halefa eto amin’ny Fiangonana Zoara Fanantenana io sarimihetsika io. http://www.onurbakiner.com/ relojes imitacion

 

Kitra an’olona 7

Kitra an’olona 7

Ekipa 6 avy amin’ireo faritra 7 no nifaninana

Ekipa 6 avy amin’ireo faritra 7 ao amin’ny FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo no miatrika ilay fifaninanana baolina kitra lalaovin’olona 7 karakarain’ny sokajy Fanatanjahantena ary nampitondraina ny lohevitra hoe “Mizara Fitiavana” ny 13 sy 14 aprily eny amin’ny kianjan’Ankatso. Ireto avy ireo faritra fito ireo: Cite Ambohipo, Ambohipo Tanana, Ambohibato-CUR Ambohipo, Ampahateza-Andohaniato, Andohan’Imandroseza-Ambatoroka-Tsihadana, Ambolonkandrina-Antsahamamy, Ankatso1 ary ireo mpivavaka ivelan’ireo. Ny faritra fararoa irery no tsy nahafeno ekipa ary notsinjaraina tamin’ireo faritra hafa. Ny alakamisy 11 aprily teo ny fivoriana arateknika. Nosokafana tamin’ny filaharanan’ireo ekipa mpandray anjara ny fotoana ny sabotsy maraina. Nisy koa ny fifaninanana ho an’ny sokajy vehivavy nialoha ny famaranana ny alahady 14 aprily tolakandro nihaonan’ny ekipan’ny Dorkasy sy ny Antoko mpihira vehivavy. Marihina fa efa nisy ny fifaninanana hafa natao tamina taranja hafa toy ny tsipy kanetibe isaky ny volana aprily ary ny baskety kosa tamin’ny taondasa. Ny baolina kitra indray amin’ity taona ity izay tafiditra indrindra koa amin’ny fanombohana ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny sokajy fanatanjahantena. Mbola hitohy ny fankalazana ka amin’ny volana novambra ny rodorodom-panantanjahantena.

 

Thermos

Thermos

Fitsitsiana mihantra amin’ny aty vilany sy poketra

Mahay ny zava-drehetra tokoa ny mino. Porofon’izany  ny zavabitan’i Mr Noely, zanaky ny fiangonana Fjkm Ambohipo tao amin’ny sampana STK, sokajy Sofafa. Tsy teknisiana na injeniera (ingénieur agronome) na koa  mpikaroka( chercheur) momba ny fambolena sy fiompiana izy fa ny taranja Siansa no nianarany teny amin’ny anjerimanontolo saingy tsy sakana velively izany rehefa niainany ny tenin’Andriamanitra.Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Genesisy 1, 2 “Ary Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano” notoriana taminy teto amin’ny Zoara Fanantenana fony izy mbola mpianatra no nampihariny ka nahavitany voka-pikarohana manova ny fiainan’ny daholobe. Manambara ny herin’ny Fanahy Masina izay manome angovo tsy takatry saina io andinin-tsoratra masina io. “Any amin’ny Genesisy 1 and 4 vao nohariana ny masoandro, loharom-panazavana sy hafanana iainantsika. Mbola tsy nisy anefa izany eto izany hoe ny herin’ny Fanahy masina no manome ny angovo   ”araka ny fanazavan’i pasitera Rakotobe Rajaomanjato Doda Herisoa. Dia izay fitrandrahana sy ny fifehezana ny angovo izay no fototra niaingan’i Mr Noely ka namoronany ny “thermos” fandrahoana sakafo vita amin’ny akora misy manerana ny nosy sady zakan’ny fahefamividin’ny besinimaro ihany koa.

Amin’ny maha olon’ny finoana an’i Mr Noely dia tsy nazoniny ho azy samirery ilay fahaizamanao fa zarainy maimaimpoana amin’ny olon-drehetra. Voalohany amin’izany ireo tantsaha mpiara miasa sy ireo mpianany ao amin’ny ivotoerana iray any Vohipeno manofana momba ny fambolena sy fiompiana miankina amin’ny fiangonana Loteriana. Nampianariny ny fanamboarana ilay fitaovam-pitsitsiana koa ny Fiangonana Ambohipo ny sabotsy 06 aprily tontolo andro. replicas de relojes

1.Fitaovana ilaina

–          gony lehibe 2

–          sobika 1 manana savaivo 45 sm raha vilany 34 , 50 sm kosa raha vilany 36

–          fanjaibe sy hety miaraka amin’ny rofia na tady

–          mololo na poti-damba na potika “éponge” iray gony atao sesika

2.Fomba fanamboarana ny “thermos”

Dingana voalohany

Alaina ny gony 1 lehibe voalohany dia zaraina roa manaraka ny lavany. Apetaka amin’ny fisasahan’ny sobika izay efa nasiana sesika sahabo 10 sm ny ilany. Misafidy teboka 2 mifanandrify avy eo hametrahana “fixation”. Rehefa voazaitra sy voafatotra tsara ireo teboka ireo dia ampidirana makao afovoany sesika mba ahafahana manjaitra manodidina ilay sobika. Kendrena mba hihenjana tsara ilay gony. Marihina fa avy ao anatiny hatrany no manjaitra. www.expresssgiftz.com

Dingana faharoa

Rehefa vita fanambaniny dia fenoana sesika hatramin’ny vavany ny sisin’ilay gony ary atao mitovy fiparitany. Somary tsindrina mba hilentika. Rehefa feno ny manodidina dia velarina ilay gony ary sy aforitra. Raisina ny sisin’ilay gony dia zairina manodidina amin’izay. Asiana ambiny 2 na 3 sm ametrahana ny sarony. Vita izay ny “thermos”. https://www.buyrolexreplicawatchess.com/

Dingana fahatelo

Alaina ny gony faharoa dia zaraina 2. Aforitra 2 mitovy tsara ny ilany ary apetaka eo ambonin’ilay “thermos”. Henjanina tsara ilay gony ary faritana amin’ny “stylo” ny faritra manandrify ny vavan’ilay “thermos”. Mamela 2 sm aty ivelany rehefa manjaitra ilay faritra boribory. Asiana ambiny kely hampidirana ny sesika . Rehefa vita izay dia avadika ilay gony ary ampidirina amin’izay ny sesika. Kendrena mba hanana haavo 2 na 3 sm eo ity takotra ity mba afaka mitahiry hafanana tsara. Hidiana tanteraka amin’izay avy eo ilay gony. relojes imitacion

3. Fandrahoana

Hafanaina ny rano ka rehefa mahamay dia arotsaka ny vary. Raha vao mangotra-tokana dia esorina eo ambony fatana ny vilany ary ampidirina ao anatin’ilay thermos avy hatrany. Tsindrina zavatra mavesatra ilay sarony amin’ny voalohany sao tsy mipetraka tsara. Atsasak’adiny(30 minitra) aorian’io dia masaka ny vary ary azo aroso avy hatrany. Azo andrahoana lasopy, hanikotrana koa ity “thermos”. Manatombo fotsiny ny fotoana iketrahana azy eo ambony fatana mialoha ny hampidirana azy anaty “thermos”. Tena mahomby amin’ny mpanao hotely ity fitaovana ity noho izy mitsitsy arina na kitay. Marihina fa saribao 20 isa monja nampiasaina tamin’ity fandrahoana vary natao teto amin’ny Zoara fanantenana ity. Novoina avy hatrany ny afo isaky ny mangotraka ny vary. Hamainina ireo arina ireo avy eo ary mbola afaka nandrahoana in’efatra miantoana. Andramo ka izahao raha tsy nanatrika ilay fiofanana ianao.     

Tsy misy afatsy tombotsoa no azo amin’ny fampiasana ny “thermos”. Mihena ny arina ilaina, mihena araka izany ny vola lany mbamin’ ny fotoana lany amin’ny fandroan-tsakafo. Tsy resahana intsony ny fanalefahana ny fanimbana ny ala avadika ho arina. Tena fiovana mihantra amin’ny ativilany, ny poketra sy fiainana andavanandro mihitsy e. www.ReplicasCheapWatches.com